STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
11 725/QĐ-ĐHTM 11/05/2022 Quy định về công tác sinh viên ngoại trú của trường đại học Thương mại Tải tập tin 1
12 545/QĐ-ĐHTM 13/04/2022 Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy trường đại học Thương mại. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé! Tải tập tin 1
13 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định 81/2021/NĐ-CP về học phí và chế độ miễn giảm HP Tải tập tin 1
14 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Quy định chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Tải tập tin 1
15 517/QĐ-ĐHTM 01/10/2020 Quyết định số 517 ban hành quy định về hồ sơ sinh viên chính quy của trường Tải tập tin 1
16 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quy định về thủ tục hành chính dành cho sinh viên chính quy Tải tập tin 1
17 1312/QĐ-ĐHTM 30/10/2019 QĐ 1312 sửa đổi quy định về cố vấn học tập của trường Tải tập tin 1
18 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Giáo dục 2019 Tải tập tin 1
19 478/QĐ-ĐHTM 17/04/2019 Quy định về quản lý sinh viên nước ngoài của trường ĐHTM Tải tập tin 1
20 459/QĐ-ĐHTM 12/04/2019 Quy tắc ứng xử của người học trong trường đại học Thương mại Tải tập tin 1