STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại 19/06/2023 Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy của trường đại học Thương mại ban hành theo Quyết định 1032-QĐ/ĐHTM ngày 19/06/2023. Tải tập tin 1
02 Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại trường ĐH Thương mại 26/04/2023 Ngày 26/04/2023, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại kí quyết định 649 ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại trường. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé. Tải tập tin 1
03 Mẫu đơn dành cho sinh viên chính quy 23/12/2022 Các bạn sinh viên có nhu cầu làm đơn liên quan đến thủ tục hành chính tải mẫu đơn tại file đính kèm nhé! Tải tập tin 1
04 725/QĐ-ĐHTM 11/05/2022 Quy định về công tác sinh viên ngoại trú của trường đại học Thương mại Tải tập tin 1
05 545/QĐ-ĐHTM 13/04/2022 Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy trường đại học Thương mại. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé! Tải tập tin 1
06 QĐ vùng ĐBKK,ven biển hải đảo 15/10/2021 Các văn bản quy định vùng Đặc biệt khó khăn, ven biển hải đảo Tải tập tin 1
07 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định 81/2021/NĐ-CP về học phí và chế độ miễn giảm HP Tải tập tin 1
08 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Quy định chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Tải tập tin 1
09 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quy định về thủ tục hành chính dành cho sinh viên chính quy Tải tập tin 1
10 517/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quyết định số 517 ban hành quy định về hồ sơ sinh viên chính quy của trường Tải tập tin 1