STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 Quy định về công tác sinh viên chính quy của trường ĐHTM_QĐ 913 30/05/2024 Ngày 30/05/2024, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã kí quyết định số 913/QĐ-ĐHTM ban hành quy định về Công tác sinh viên chính quy của trường. Quy định này thay thế cho QĐ 258/QĐ-ĐHTM ban hành ngày 12/04/2017. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
02 QĐ về xét cấp học bổng cho SV chính quy của trường theo QĐ 406/QĐ-ĐHTM ngày 20.03.24 20/03/2024 Quyết định số 406/QĐ-ĐHTM do Hiệu trưởng kí ngày 20.03.24 - ban hành Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường đại học Thương mại. Quy định này áp dụng từ năm học 2024-2025 và thay thế cho Quy định cũ (ban hành theo QĐ 1032/QĐ-ĐHTM ngày 19.06.2023) Tải tập tin 1
03 Quyết định 2273_Quy định công tác sinh viên hệ từ xa của trường đại học Thương Mại 21/12/2023 Ngày 21/12/2023, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã ban hành quyết định 2273/QĐ-ĐHTM quy định về công tác sinh viên hệ đào tạo từ xa của nhà trường. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
04 Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại 19/06/2023 Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy của trường đại học Thương mại ban hành theo Quyết định 1032-QĐ/ĐHTM ngày 19/06/2023. Tải tập tin 1
05 Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại trường ĐH Thương mại 26/04/2023 Ngày 26/04/2023, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại kí quyết định 649 ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại trường. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé. Tải tập tin 1
06 Thông tư số 10_Ban hành Quy chế công tác sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 28/11/2023 Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
07 Nghị định 84_Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục 2019 28/11/2023 Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
08 Thông tư 06 quy định về quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục 28/11/2023 Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kem. Tải tập tin 1
09 Các quyết định vùng ĐBKK, bãi ngang, ven biển hải đảo 28/11/2023 Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
10 Mẫu đơn dành cho sinh viên chính quy 23/12/2022 Các bạn sinh viên có nhu cầu làm đơn liên quan đến thủ tục hành chính tải mẫu đơn tại file đính kèm nhé! Tải tập tin 1