Khen thưởng, kỷ luật

Lễ tuyên dương "Giáo viên, Học sinh, Sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022"
Lễ tuyên dương "Giáo viên, Học sinh, Sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022" Khen thưởng, kỷ luật Chúc mừng các bạn sinh viên Trường Đại học Thương mại được nhận khen thưởng trong lễ tuyên dương "Giáo viên, Học sinh, Sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022" do UBND thành phố Hà Nội - Ban Dân tộc - Sở Giáo dục và Đào tạo - Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức vào thứ 7 ngày 11/12/2022. Chúc các bạn tiếp tục phát huy và đạt được thành tích trong những năm học tiếp theo. 12/12/2022
Thông báo xét giải thưởng KOVA năm 2022 dành cho sinh viên K55,56
Thông báo xét giải thưởng KOVA năm 2022 dành cho sinh viên K55,56 Khen thưởng, kỷ luật Các bạn sinh viên K55,K56 cần tìm hiêu thông tin về học bổng KOVA, xem tại file đính kèm nhé! 20/06/2022
Quyết định và danh sách khen thưởng khóa 54 tốt nghiệp t3.2022
Quyết định và danh sách khen thưởng khóa 54 tốt nghiệp t3.2022 Khen thưởng, kỷ luật Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 17/03/2022