Thông báo về Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2023
Thông báo về Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2023 Tin tức Nội dung chi tiết của Quyết định và danh sách sinh viên chính quy được trợ cấp năm 2023 các bạn xem chi tiết tại file đính kèm nhé! 10/05/2023
Kế hoạch tọa đàm về nâng cao kỹ năng giao tiếp và tuyển dụng tiếp viên của Tổng công ty VIETNAM AIRLINES
Kế hoạch tọa đàm về nâng cao kỹ năng giao tiếp và tuyển dụng tiếp viên của Tổng công ty VIETNAM AIRLINES Thông báo Nội dung chi tiết kế hoạch tọa đàm và thông tin tuyển dụng các bạn xem tại file đính kèm nhé! 20/04/2023
Hội nữ tri thức Việt Nam mời sinh viên đi dự triển lãm
Hội nữ tri thức Việt Nam mời sinh viên đi dự triển lãm Tin hoạt động Nội dung chi tiết của thông báo các bạn xem tại file đính kèm. 14/04/2023