Chế độ, chính sách

QĐ miễn giảm học phí T5.2024
QĐ miễn giảm học phí T5.2024 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết tại file đính kèm. 23/05/2024
QĐ hỗ trợ chi phí học tập T5.2024_0001
QĐ hỗ trợ chi phí học tập T5.2024_0001 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 23/05/2024
QĐ trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy T4.2024
QĐ trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy T4.2024 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 14/05/2024
Quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên ĐHCQ tháng 3 năm 2024
Quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên ĐHCQ tháng 3 năm 2024 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 20/03/2024
Quyết định hỗ trợ CPHT cho sinh viên ĐHCQ tháng 3 năm 2024
Quyết định hỗ trợ CPHT cho sinh viên ĐHCQ tháng 3 năm 2024 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 20/03/2024