Chế độ, chính sách

QĐ HTCPHT cho SV hệ chính quy năm 2023 kí ngày 19.05.23
QĐ HTCPHT cho SV hệ chính quy năm 2023 kí ngày 19.05.23 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết của QĐ hỗ trợ chi phí học tập các bạn xem tại file đính kèm. 22/05/2023
QĐ MGHP cho sv hệ chính quy học kỳ 2 năm học 22.23 ngày 19.05.23
QĐ MGHP cho sv hệ chính quy học kỳ 2 năm học 22.23 ngày 19.05.23 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 22/05/2023
Thông báo về Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2023
Thông báo về Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2023 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết của Quyết định và danh sách sinh viên chính quy được trợ cấp năm 2023 các bạn xem chi tiết tại file đính kèm nhé! 10/05/2023
Quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023
Quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023 Chế độ, chính sách Ngày 06/03/2023 nhà trường ra quyết định 240/QĐ-ĐHTM về Hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy. Nội dung chi tiết của quyết định các bạn xem tại file đính kèm nhé! 07/03/2023
QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023
QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023 Chế độ, chính sách Ngày 06.03.2023 nhà trường ban hành Quyết định hỗ trợ chi phí học tập số 239/QĐ-ĐHTM cho sinh viên chính quy. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé. 07/03/2023