Danh sách học bổng KKHT kì 2 NH 23-24 theo QĐ 794 09.5.24
Danh sách học bổng KKHT kì 2 NH 23-24 theo QĐ 794 09.5.24 Học bổng Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 09/05/2024
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng kì 2 năm học 2023-2024
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng kì 2 năm học 2023-2024 Học bổng Đây là danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kì 2 năm học 2023-2024 (các bạn xem tại file đính kèm). Sinh viên gửi ý kiến phản hồi (nếu có) bằng văn bản đến phòng 127 nhà T (cô Trang) trước 16h00 ngày 26/4/2024. 19/04/2024
Danh sách học bổng K56, 57, 58 đặc thù và K57B
Danh sách học bổng K56, 57, 58 đặc thù và K57B Học bổng Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 14/12/2023
Danh sách HB dự kiến SV K56, 57, 58 đặc thù và K57B chuẩn
Danh sách HB dự kiến SV K56, 57, 58 đặc thù và K57B chuẩn Học bổng Chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 24/11/2023
Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng khóa 56_57_58_59
Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng khóa 56_57_58_59 Học bổng Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé. 24/11/2023