Quay trở lại danh sách

Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.

28/11/2023 - 10:29

Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.

Số kí hiệuNghị định 84_Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục 2019
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loạiVăn bản quản lý nhà nước
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Các văn bản cùng lĩnh vực

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 Quy định về công tác sinh viên chính quy của trường ĐHTM_QĐ 913 30/05/2024 Ngày 30/05/2024, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã kí quyết định số 913/QĐ-ĐHTM ban hành quy định về Công tác sinh viên chính quy của trường. Quy định này thay thế cho QĐ 258/QĐ-ĐHTM ban hành ngày 12/04/2017. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
2 QĐ về xét cấp học bổng cho SV chính quy của trường theo QĐ 406/QĐ-ĐHTM ngày 20.03.24 20/03/2024 Quyết định số 406/QĐ-ĐHTM do Hiệu trưởng kí ngày 20.03.24 - ban hành Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường đại học Thương mại. Quy định này áp dụng từ năm học 2024-2025 và thay thế cho Quy định cũ (ban hành theo QĐ 1032/QĐ-ĐHTM ngày 19.06.2023) Tải tập tin 1
3 Quyết định 2273_Quy định công tác sinh viên hệ từ xa của trường đại học Thương Mại 21/12/2023 Ngày 21/12/2023, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã ban hành quyết định 2273/QĐ-ĐHTM quy định về công tác sinh viên hệ đào tạo từ xa của nhà trường. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
4 Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại 19/06/2023 Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy của trường đại học Thương mại ban hành theo Quyết định 1032-QĐ/ĐHTM ngày 19/06/2023. Tải tập tin 1

Các văn bản cùng cơ quan ban hành ""

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 Quy định về công tác sinh viên chính quy của trường ĐHTM_QĐ 913 30/05/2024 Ngày 30/05/2024, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã kí quyết định số 913/QĐ-ĐHTM ban hành quy định về Công tác sinh viên chính quy của trường. Quy định này thay thế cho QĐ 258/QĐ-ĐHTM ban hành ngày 12/04/2017. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
2 QĐ về xét cấp học bổng cho SV chính quy của trường theo QĐ 406/QĐ-ĐHTM ngày 20.03.24 20/03/2024 Quyết định số 406/QĐ-ĐHTM do Hiệu trưởng kí ngày 20.03.24 - ban hành Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường đại học Thương mại. Quy định này áp dụng từ năm học 2024-2025 và thay thế cho Quy định cũ (ban hành theo QĐ 1032/QĐ-ĐHTM ngày 19.06.2023) Tải tập tin 1
3 Quyết định 2273_Quy định công tác sinh viên hệ từ xa của trường đại học Thương Mại 21/12/2023 Ngày 21/12/2023, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã ban hành quyết định 2273/QĐ-ĐHTM quy định về công tác sinh viên hệ đào tạo từ xa của nhà trường. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
4 Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại 19/06/2023 Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy của trường đại học Thương mại ban hành theo Quyết định 1032-QĐ/ĐHTM ngày 19/06/2023. Tải tập tin 1

Các văn bản cùng người ký " "

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 Quy định về công tác sinh viên chính quy của trường ĐHTM_QĐ 913 30/05/2024 Ngày 30/05/2024, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã kí quyết định số 913/QĐ-ĐHTM ban hành quy định về Công tác sinh viên chính quy của trường. Quy định này thay thế cho QĐ 258/QĐ-ĐHTM ban hành ngày 12/04/2017. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
2 QĐ về xét cấp học bổng cho SV chính quy của trường theo QĐ 406/QĐ-ĐHTM ngày 20.03.24 20/03/2024 Quyết định số 406/QĐ-ĐHTM do Hiệu trưởng kí ngày 20.03.24 - ban hành Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường đại học Thương mại. Quy định này áp dụng từ năm học 2024-2025 và thay thế cho Quy định cũ (ban hành theo QĐ 1032/QĐ-ĐHTM ngày 19.06.2023) Tải tập tin 1
3 Quyết định 2273_Quy định công tác sinh viên hệ từ xa của trường đại học Thương Mại 21/12/2023 Ngày 21/12/2023, Hiệu trưởng trường đại học Thương Mại đã ban hành quyết định 2273/QĐ-ĐHTM quy định về công tác sinh viên hệ đào tạo từ xa của nhà trường. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. Tải tập tin 1
4 Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy của trường Đại học Thương mại 19/06/2023 Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy của trường đại học Thương mại ban hành theo Quyết định 1032-QĐ/ĐHTM ngày 19/06/2023. Tải tập tin 1