Thông báo điều chỉnh mức học bổng KKHT năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy
Thông báo điều chỉnh mức học bổng KKHT năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy Học bổng Các bạn xem nội dung thông báo tại file đính kèm nhé. 10/02/2023
Lịch sinh hoạt lớp hành chính 12.01.2023
Lịch sinh hoạt lớp hành chính 12.01.2023 Thông báo Chi tiết các bạn vui lòng xem tại file đính kèm. 10/01/2023
Thông báo nộp bằng Trung học phổ thông khóa 56,57
Thông báo nộp bằng Trung học phổ thông khóa 56,57 Thông báo Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé! 04/03/2023
Tổng hợp trả lời ý kiến của sinh viên năm học 2022-2023
Tổng hợp trả lời ý kiến của sinh viên năm học 2022-2023 Tin hoạt động Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023 của Trường Đại học Thương mại, hội nghị đối thoại giữa đại diện các lớp sinh viên với Hiệu trưởng đã diễn ra vào ngày 07/12/2022. Các ý kiến của sinh viên và phần trả lời của lãnh đạo nhà trường được tổng hợp ở file đính kèm dưới đây. 16/12/2022