Kế hoạch ra mắt cổng thông tin việc làm và tọa đàm ENGLISH FOR SUCCESS
Kế hoạch ra mắt cổng thông tin việc làm và tọa đàm ENGLISH FOR SUCCESS Thông báo Ngày 21/03/2023, trường đại học Thương mại sẽ tổ chức lễ ra mắt cổng thông tin việc làm của trường. Các bạn quan tâm xem chi tiết quyết định tổ chức chương trình tại file đính kèm nhé! 15/03/2023
Thông báo về việc cập nhật thông tin của sinh viên chính quy trên cổng thông tin
Thông báo về việc cập nhật thông tin của sinh viên chính quy trên cổng thông tin Thông báo Nội dung chi tiết của thông báo các bạn xem tại file đính kèm. 09/03/2023
Quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023
Quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023 Chế độ, chính sách Ngày 06/03/2023 nhà trường ra quyết định 240/QĐ-ĐHTM về Hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy. Nội dung chi tiết của quyết định các bạn xem tại file đính kèm nhé! 07/03/2023
QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023
QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023 Chế độ, chính sách Ngày 06.03.2023 nhà trường ban hành Quyết định hỗ trợ chi phí học tập số 239/QĐ-ĐHTM cho sinh viên chính quy. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé. 07/03/2023
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy học kỳ 2 năm học 22.23
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy học kỳ 2 năm học 22.23 Chế độ, chính sách Nhà trường ra quyết định số 238/QĐ-ĐHTM ngày 06.03.2023 về việc miễn giảm học phí cho sinh viên đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023. Chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 07/03/2023