Danh sách sinh viễn đã được miễn, giảm học phí năm học 2016-2017
Danh sách sinh viễn đã được miễn, giảm học phí năm học 2016-2017 Thông báo Danh sách SV đã được miễn giảm học phí sau 2 đợt xét của Nhà trường. Mọi thắc mắc của sinh viên xin liên hệ trực tiếp tại phòng CTSV (gặp các đồng chí quản lý khóa) 14/03/2017