Quay trở lại danh sách
Tin tức

Cảnh báo bán hàng đa cấp đối với sinh viên

01/03/2017
Tuyên truyền về hoạt động bán hàng đa cấp đến sinh viên tại các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội của sở Công Thương thành phố Hà Nội