Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

Tổng hợp trả lời ý kiến của sinh viên năm học 2022-2023

16/12/2022
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023 của Trường Đại học Thương mại, hội nghị đối thoại giữa đại diện các lớp sinh viên với Hiệu trưởng đã diễn ra vào ngày 07/12/2022. Các ý kiến của sinh viên và phần trả lời của lãnh đạo nhà trường được tổng hợp ở file đính kèm dưới đây.