Danh sách HB dự kiến SV K56, 57, 58 đặc thù và K57B chuẩn
Danh sách HB dự kiến SV K56, 57, 58 đặc thù và K57B chuẩn Học bổng Chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 24/11/2023
Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng khóa 56_57_58_59
Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng khóa 56_57_58_59 Học bổng Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé. 24/11/2023
Thông báo giới thiệu sinh viên xét học bổng ODIN
Thông báo giới thiệu sinh viên xét học bổng ODIN Học bổng Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 23/11/2023
Danh sách dự kiến sinh viên K56, 57, 58, 59 nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2023-2024
Danh sách dự kiến sinh viên K56, 57, 58, 59 nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2023-2024 Học bổng Danh sách dự kiến sinh viên K56, 57, 58, 59 nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2023-2024 (các bạn xem tại file đính kèm). Sinh viên có ý kiến thắc mắc về danh sách này gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản đến phòng CTSV, 127 nhà T (cô Trang) đến trước 11h ngày 13/11/2023. Mọi ý kiến thắc mắc sau thời gian này sẽ không được giải quyết.
Lưu ý: Sinh viên các chương trình đặc thù, định hướng nghề nghiệp (Khoa B, IS) và chương trìnhchuẩn K57 khoa B sau khi có đầy đủ điểm rèn luyện của kì 2 năm học 2022-2023 sẽ xét học bổng khuyến khích học tập.
06/11/2023
Thông báo về học bổng Câu lạc bộ Golf 2023
Thông báo về học bổng Câu lạc bộ Golf 2023 Học bổng Nội dung chi tiết của thông báo các bạn xem tại file đính kèm. 19/10/2023