QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023
QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023 Chế độ, chính sách Ngày 06.03.2023 nhà trường ban hành Quyết định hỗ trợ chi phí học tập số 239/QĐ-ĐHTM cho sinh viên chính quy. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé. 07/03/2023
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy học kỳ 2 năm học 22.23
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy học kỳ 2 năm học 22.23 Chế độ, chính sách Nhà trường ra quyết định số 238/QĐ-ĐHTM ngày 06.03.2023 về việc miễn giảm học phí cho sinh viên đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023. Chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 07/03/2023
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy lần 1 HK 1 năm học 2022-2023
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy lần 1 HK 1 năm học 2022-2023 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại tệp PDF đính kèm nhé! 09/12/2022
Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2022
Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2022 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 08/12/2022