Trợ cấp khó khăn đột xuất cho sinh viên
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho sinh viên Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết của quyết định và danh sách sinh viên được nhận trợ cấp các bạn xem tại file đính kèm nhé. 08/12/2022
QĐ cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho SV khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo
QĐ cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho SV khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo Chế độ, chính sách Ngày 07/12/2022, Nhà trường ban hành Quyết định số 2228/QĐ-ĐHTM về việc cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo. Chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé! 08/12/2022
QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy năm 2022
QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy năm 2022 Chế độ, chính sách Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 08/12/2022
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy Chế độ, chính sách Các bạn xem chi tiết tại file đính kèm nhé! 08/12/2022