Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo tuyển dụng của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-Vietnam Airlines

19/04/2023
Nội dung cụ thể như sau:

Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)  - Ban Dịch vụ Hành khách, nơi chịu trách nhiệm chính về xây dựng, triển khai và giám sát chất lượng dịch vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, có nhu cầu tuyển dụng như sau : 

- Số lượng tuyển dụng: 06 Chuyên viên Ban Dịch vụ hành khách

- Địa điểm làm việc: 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

- Thông tin tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và công việc cụ thể:

 Tin tuyển dụng trên website Vietnam Airlines: bit.ly/41e0Soa         http://bit.ly/41e0Soa   

 Tin tuyển dụng trên fanpage Vietnam Airlines: https://www.facebook.com/105288852858295/posts/6049375525116235/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v