Quay trở lại danh sách
Thông báo

Quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023

07/03/2023
Ngày 06/03/2023 nhà trường ra quyết định 240/QĐ-ĐHTM về Hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy. Nội dung chi tiết của quyết định các bạn xem tại file đính kèm nhé!