Quay trở lại danh sách
Thông báo

QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho SV hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2022-2023

07/03/2023
Ngày 06.03.2023 nhà trường ban hành Quyết định hỗ trợ chi phí học tập số 239/QĐ-ĐHTM cho sinh viên chính quy. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé.