Quay trở lại danh sách
Thông báo

Kế hoạch tọa đàm về nâng cao kỹ năng giao tiếp và tuyển dụng tiếp viên của Tổng công ty VIETNAM AIRLINES

20/04/2023
Nội dung chi tiết kế hoạch tọa đàm và thông tin tuyển dụng các bạn xem tại file đính kèm nhé!