Quay trở lại danh sách
Học bổng

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng kì 2 năm học 2023-2024

19/04/2024
Đây là danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kì 2 năm học 2023-2024 (các bạn xem tại file đính kèm). Sinh viên gửi ý kiến phản hồi (nếu có) bằng văn bản đến phòng 127 nhà T (cô Trang) trước 16h00 ngày 26/4/2024.