Quay trở lại danh sách
Học bổng

Danh sách HB dự kiến SV K56, 57, 58 đặc thù và K57B chuẩn

24/11/2023
Chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.

Danh sách HB dự kiến SV K56, 57, 58 đặc thù và K57B chương trình chuẩn. Sinh viên có ý kiến thắc mắc về danh sách này gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản đến phòng CTSV, 127 nhà T (cô Trang) đến trước 11h ngày 01/12/2023. Mọi ý kiến thắc mắc sau thời gian này sẽ không được giải quyết.