QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy lần 1 HK 1 năm học 2022-2023
QĐ miễn giảm học phí cho sv hệ chính quy lần 1 HK 1 năm học 2022-2023 Thông báo Nội dung chi tiết các bạn xem tại tệp PDF đính kèm nhé! 09/02/2023
Quyết định hỗ trợ học tập và hỗ trợ chi phí học tập lần 1 kì 1 năm 2022-2023
Quyết định hỗ trợ học tập và hỗ trợ chi phí học tập lần 1 kì 1 năm 2022-2023 Thông báo Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé! 09/12/2022
Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2022
Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm 2022 Tin hoạt động Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm. 08/12/2022
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho sinh viên
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho sinh viên Tin hoạt động Nội dung chi tiết của quyết định và danh sách sinh viên được nhận trợ cấp các bạn xem tại file đính kèm nhé. 08/12/2022
QĐ cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho SV khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo
QĐ cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho SV khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo Tin hoạt động Ngày 07/12/2022, Nhà trường ban hành Quyết định số 2228/QĐ-ĐHTM về việc cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo. Chi tiết các bạn xem tại file đính kèm nhé! 08/12/2022