Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Tiến sĩ Nguyễn Thu Quỳnh

Tiến sĩ Nguyễn Thu Quỳnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức danh kiêm nhiệm: Giảng viên chính

Ngày sinh: 24/01/1976

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ