Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 725/QĐ-ĐHTM 11/05/2022 Công tác sinh viên ngoại trú của trường đại học Thương mại. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.
2 545/QĐ-ĐHTM 13/04/2022 Ngày 13/04/2022, Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập cho sinh viên chính quy trình độ đại học. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Nội dung chi tiết của quy định các bạn xem tại file đính kèm.
3 283/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 Quyết định 283/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên chính quy trình độ đại học của trường đại học Thương mại và thay thế quyết định số 810/QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017.
4 QĐ vùng ĐBKK,ven biển hải đảo 15/10/2021 Đây là các quy định hiện hành liên quan đến vùng đặc biệt khó khăn, ven biển hải đảo. Nếu có nhu cầu tìm hiểu, các bạn tải file đính kèm nhé.
5 Mẫu đơn CSTV 10/10/2021 Các mẫu đơn liên quan đến công tác sinh viên,thủ tục hành chính của trường đại học Thương mại (file đính kèm).
6 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Ngày 27.08.2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81 - Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.
7 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Quy định chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nội dung chi tiết tại file đính kèm.
8 517/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Ngày 01.06.2020, Nhà trường ra quyết định 517/QĐ-ĐHTM ban hành "Quy định hồ sơ sinh viên chính quy của Trường Đại học Thương mại". Nội dung chi tiết của quy định này các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
9 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Ngày 01.06.2020, Nhà trường ra quyết định 516/QĐ-ĐHTM ban hành "Quy định về thủ tục hành chính dành cho sinh viên chính quy". Nội dung chi tiết của quy định này các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
10 1312/QĐ-ĐHTM 30/10/2019 Quyết định 1312/QĐ-ĐHTM sửa đổi, bổ sung Khoản 1, điều 3 trong "Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Thương mại"
11 43/2019/QH14 14/06/2019 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Giáo dục. Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.
12 478/QĐ-ĐHTM 17/04/2019 Ngày 17/04/2019, Nhà trường ra quyết định 478/QĐ-ĐHTM ban hành "Quy định về quản lý sinh viên nước ngoài của Trường Đại học Thương mại". Nội dung chi tiết của quy định này các bạn vui lòng xem tại tại file đính kèm.
13 459/QĐ-ĐHTM 12/04/2019 Ngày 12.04.2019, Nhà trường ra quyết định 459/QĐ-ĐHTM ban hành "Quy tắc ứng xử của người học trong trường đại học Thương mại". Nội dung chi tiết của quy định này các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
14 34/2018/QH14 19/11/2018 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và luật số 97/2015/QH13.
15 24/2018/QH14 12/06/2018 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.
Chi tiết tại file đính kèm.
16 CVHT-484/QĐ-ĐHTM 08/05/2018 Ngày 08/05/2018, Nhà trường ra quyết định CVHT-484/QĐ-ĐHTM ban hành "Quy định về công tác cố vấn học tập của trường Đại học Thương mại". Nội dung chi tiết của quy định này các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
17 QĐ 258-CTSV-ĐHTM 12/04/2017 Ngày 12.04.2017, Nhà trường ban hành "Quy định về công tác sinh viên trường Đại học Thương mại". Nội dung chi tiết của quy định này các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
18 58/TB-ĐHTM-CTSV 20/02/2017 Thông báo về thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên khuyết tật của trường. Nội dung cụ thể các bạn xem tại file đính kèm.
19 86/2015/QH13 28/12/2015 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật An toàn thông tin mạng. Chi tiết tại file đính kèm.
20 649/TB-ĐHTM-CTSV 12/11/2015 Quy định về trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy của trường và mẫu đơn. Các bạn xem chi tiết tại file đính kèm.
21 36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015 Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH về ưu đãi trong giáo dục. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
22 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT quy định về xét điểm rèn luyện của sinh viên chính quy, chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.
23 78/2015/QH13 19/06/2015 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Nội dung chi tiết các bạn xem file đính kèm.
24 08/2012/QH13 18/06/2012 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành luật Giáo dục Đại học. Nội dung chi tiết tại file đính kèm.
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây