Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thứ ba - 17/04/2018 10:16
Giới thiệu chung:
1. Quá trình hình thành và phát triển
Phòng Công tác Sinh viên có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học Thương mại.
Ban đầu phòng có tên là phòng Tuyên huấn, với chức năng chủ yếu là tham mưu về công tác thông tin, tuyên truyền, sau được bổ sung chức năng tham mưu về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng nên phòng được đổi tên thành phòng Công tác chính trị. Từ ngày 15/8/ 2005, phòng chính thức đổi tên thành phòng Công tác chính trị và Sinh viên trên cơ sở phòng Công tác chính trị và bộ phận quản lý sinh viên tách ra từ phòng Đào tạo. Đến ngày 07/11/2013 theo Quyết định số 681/QĐ – ĐHTM đổi tên phòng Công tác chính trị và Sinh viên thành phòng Công tác Sinh viên.
Phòng CTSV là đơn vị chức năng trực thuộc BGH Nhà trường.
Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Thương mại, Phòng CTSV đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, đặc biệt trong thời gian gần đây:
Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2010-2011 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 5612/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2011-2012 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 4604/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2012-2013 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 4062/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2013  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2013-2014 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 5326/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2014-2015 Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 420/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại
2014-2015 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số …./QĐ-BGDĐT ngày …/…/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2015-2016 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 5299/ QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo


 Hình thức khen thưởng:
 
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2010 Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 780/QĐ/TTg ngày 03/06/2010 của
Thủ tướng Chính phủ.
2011 Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Quyết định số 5701/QĐ/BGD&ĐT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
2013 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quyết định số 4941 /QĐ/BGD&ĐT ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
2010-2011 Giấy khen Quyết định số 514/QĐ-ĐHTM ngày 16/8/2011 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại
2011-2012 Giấy khen Quyết định số 476/QĐ-ĐHTM ngày 05/8/2012 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại
2012-2013 Giấy khen Quyết định số 76/QĐ-ĐHTM ngày 05/8/2013 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại
2013-2014 Giấy khen Quyết định số 58TT/482/QĐ-ĐHTM ngày 26/8/2014 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại
2014-2015 Giấy khen Quyết định số 422/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại
2015-2016 Giấy khen Quyết định số 498/QĐ-ĐHTM ngày 08/8/2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại


 

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây